Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh Dao xă Thuận Hà srih tăm ba lŏ bôk yan bri mih

04/07/2019 09:55 G7T+7

Ta mông abaơ, bu nuyh bu nong Dao xă Thuận Hà (Dak N’Soong) dôl nchŭn n’hâm suan srih tăm ba lŏ bôk yan bri mih. Ta neh jêh tăm ăp ntil tơm yan đông xuân, bu nuyh bon lan kai neh tăm ba lŏ.

Tĕng UBBL xă Thuận Hà, tĕng nau nchră bôk yan bri mih năm aơ, lam xă gĕh tâm 30 hec ta neh tăm ba lŏ. Ntil ba dơi bu tăm âk ta yan aơ lah Kim ưu 18.

​​​​​​​

Nô Triệu Toàn Pham ta bon Dak Thốt dŏng r’deh păch ân hăch neh lŏ

​​​​​​​

Rơm kon ba lor ma sŏk tăm

​​​​​​​​

Bu nuyh Dao nchŭn n’hâm suan srih tăm ba lŏ bôk yan bri mih

Hồ Mai

3,466
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.