Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Điêuv The hlang đhâu pluôs zos sir zôngv pênhr txaik muôx grê

16/05/2017 09:08 G5T+7

Shông 2012, ntơưv chinhr sach txaik pênhr pangz lair suât tsuô chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs, tix lâul Điêuv The nhoz jos Ol Bu Tung, xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp) tưz txaik ngân hangx 50 chơưx nhiax, lo pangz lair suât 8%. Tix lâul đâux tư chos shơư cax phê hur vangx điêux.

Điêuv The (sangz lâux) trâu saz cơưv shuv tsưr ziv tu kôngz lông ntơưv ntâu chuôz zis

Uô li ntơư, uô kangz iz shông tsês liv thêv tangs nhiax lair haz pênhr, tix lâul tror kangz txaik cxangz yangx iz bâus chia khu hlôngr 2 ha vangx điêux chia chos cxangz nzir ntâu zangv ntông haz zuôr cxangz angr chos kôngz. Txus nuôr, tix lâul muôx 5 ha angr chos cax phê, phưx txoz haz điêux. Chiv kror đhâu, tix lâul chuôz zis sâu lo 8 tênhr cax phê nôngz kruôr, 4 tênhr điêux, chor phưx txoz chuôz lo sâu, muôx hâur pâuk sâu truôx tsuô chuôz zis. Zos sir zôngv muôx nux grê pênhr, chuôz zis tix lâul tưz hlang đhâu yaiz pluôs, sâu iz shông lo yangx 300 chơưx nhiax uô kangz tưz yưx chi phir.

Điêuv The tsi ntur tangs vangx điêux tưz pâuz tsês yangx 5 sox điêux chia chos nzir, tu, sâu nzir nhiax cxas

H' Mai

725
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.