Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Điểu Ngơnh phuôv tsangr chuôz thênhx truôx trênhk

16/07/2020 10:49 G7T+7

Hur shông puôr tror lus hnuôr, zơưv Điểu Ngơnh, jos Bu M’lanh, xar Đăk R’tih (Tuy Đưc) tưz hlôngr angr chok kôngz lur nôngz nhôngl xưs li kol ntông, blêx têz... chia chok cax phê haz ntâu zangv ntông hnox txir.

Iz făngz ntơư, zơưv zov chênhr cơưv shuv tsưr ziv haz muôz tsưr ziv tu vangx ntông khoa hocx. Txul hnuôr, zơưv chuôz zis muôx yangx 4 ha điêux, jê 4 ha cax phê chok shơư iz cxa ntông hnox txir xưs li bơ, sâux riêng. Zos muôz chor nôngz kôngz yaz lus chok cênhz tu trươs cir thuôx mas zơưv vangx kôngz tsinhr njuôz jông. Zơưv chuôz zis tsinhv zus nhux đăngs chia zuôr qir, txu lo yênhx châuv chơưx nhiax zuôr qir mfông kôngz lông yênhx shông. Uô kangz yưx chi phir, zơưv chuôz zis Điểu Ngơnh sâu lo muôx 200 chơưx nhiax/shông.

Zos tu jông mas vangx cax phê ntơưv zơưv Điểu Ngơnh chuôz zis tsinhr njuôz jông, sâu lo ntâu

Zơưv chuôz zis muôx yangx 4 ha điêux, sâu lo muôx 60-70 chơưx nhiax/shông

Cinh têr truôx, zơưv Ngơnh chuôz zis uô lo vangx tsêr đangr pho

A Trư

2,344
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.