Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Điêuv M’Brâng sâu lo truôx zos chos kôngz cênhz zus tsax

07/03/2019 15:51 G3T+7

Txix shông 2008, chuôz zis tix lâul Điêuv M'Brâng nhoz jos Đăk R’moan, xar Đăk R’moan (Gia Nghiar) chos kôngz chia phuôv tsangr cinh têr.

Tix lâul tênhr zuz phưx txoz, cax phê chia hlôngr chor txi tsi jông

Iz făngz zov chênhr xair nôngz, qir, tix lâul tsinhv trâu saz cơưv shuv cir thuôx tu kôngz lông. Nhis nuôr, chuôz zis tix lâul muôx 3 ha cax phê, 300 tsoz phưx txoz haz ntâu zangv ntông chos. Zos gruôl, trâu saz haz uô trơưs khoa hocx cir thuôx mas vangx ntông ntơưv tix lâul chuôz zis tsinhr phuôv tsangr jông. Iz făngz, tix lâul tsinhv zus cxangz nhux đăngs chia muôs haz zuôr qir. Iz shông uô kangz yưx chi phir, chuôz zis tix lâul sâu lo yangx 300 chơưx nhiax.

Tix lâul muôz tơưr cax phê chia tsâu uô qir, mfông kôngz lông

Mai Anh

805
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.