Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðiểu Khơi hao ndrŏng yor gơih, nsrôih tâm nau kan

22/08/2019 09:46 G8T+7

Nô Ðiểu Khơi (deh năm 1977), Bu Nong ta bon Me Ra, xă Dak R’tih (Tuy Ðức) lah du huê bu nuyh bư mir hao ndrŏng tă bơh nau pah kan bư mir jan ba.

Jêh gơih nti ôp nau bên tăm ăp ntil tơm tă bơh mpôl băl sam bŭt báo, năm 2010, nô Ðiểu Khơi lĕ tăm tơm điều, ca phê, tiêu… Tât abaơ r’năk nô lĕ gĕh 2 hec ta điều, 2,4 hec ta ca phê, du hec ta tiêu n’hanh ăp ntil tơm sa play gĕh sầu riêng, bơ. Yor gơih nsrôih, mât mray di khoa học kĩ thuật nĕ ăp ntil tơm tăm tâm r’năk nô jêng ngăn, ca phê jêh peh tât 3 tân du hec ta. Jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor, r’năk nô gĕh n’sĭt tâm 250 r’keh prăk du năm.

​​​​​​​​

Bu nuyh bon lan tâm bon tât hăn khâl, nti ôp nau bên mât mray ăp ntil tơm tăm ta r’năk nô Ðiểu Khơi

​​​​​​​​​​

Tơm tiêu tâm r’năk nô tăm jêng hô ngăn

​​​​​​​​

Nau wăng sa đăp mpăn, nô Ðiểu Khơi lĕ ndâk bư ngih wâl nâp, têh uĕh

A Trư

715
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.