Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đangv viên Hưar Thix Hiêus ntâus ntêx hur uô nox

20/12/2018 10:32 G12T+7

Đangv viên Hưar Thix Hiêus, minhx cxưx Nduôr, Chi hôis trươngv Hôis Kuôl pux jos Đăk Rô, xar Tân Thanhx (Krông Nô) zos nênhs tsinhr ntâus ntêx hur uô nox, uô hâuk ntơưv trôngx qơư.

9 ha cao su ntơưv muôv Hiêus chuôz zis sâu fênhx đrăngz lo 1 chơưx nhiax/hnuz

Tsi tangs uô jông vai tsox nênhs đangv viên, hâux lưv Hôis Kuôl pux, muôv tus khênhx haz chuôz zis tsinhv chos haz tuz muôx kangz hâu 9 ha cao su, 4,5 ha cax phê haz 0,5 ha phưx txoz. Zos đâux tư, tu jông mas vangx ntông ntơưv muôv chuôz zis hluz, phuôv tsangr jông. Iz shông, uô kangz yưx chi phir đâux tư, muôv chuôz zis sâu lo muôx li 500 chơưx nhiax.

Muôv Hiêus chuôz zis muôx nuv tsi tsês tsuô 2 tus nênhs uô đrul sâu lo 4,5 chơưx nhiax/tus nênhs/hli

Minh Huyền

601
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.