Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đảng viên Hứa Thị Hiệu đi đầu trong lao động

20/12/2018 10:32 G12T+7

Đảng viên Hứa Thị Hiệu, dân tộc Tày, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Đắk Rô, xã Tân Thành (Krông Nô) là người luôn đi đầu trong lao động, sản xuất tại địa phương.

9 ha cao su của gia đình chị Hiệu cho thu nhập trung bình 1 triệu đồng/ngày

Không chỉ thực hiện tốt vai trò đảng viên, công tác Hội Phụ nữ, bản thân chị và gia đình còn trồng và chăm sóc có hiệu quả 9 ha cao su, 4,5 ha cà phê và 0,5 ha hồ tiêu. Nhờ đầu tư, chăm sóc bài bản nên vườn cây của gia đình chị sinh trưởng, phát triển tốt. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình chị thu được khoảng 500 triệu đồng.

Gia đình chị Hiệu tạo việc làm thường xuyên cho 2 nhân công lao động với thù lao 4,5 triệu đồng/người/tháng

Minh Huyền

635
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.