Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đangv viên tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs jos Nam Thanh ntâus ntêx hur uô nox uô hâuk

29/12/2017 10:05 G12T+7

Phat hui truênx thôngr bôx đôix ZChi bôx jos Nam Thanh, xar Nam Xuân (Krông Nô) muôx 24 đangv viên. Hur ntơư, 21 đangv viên zos minhx cxưx nênhs tsơưs.

Chor đangv viên siz thangv tsưr ziv hur tu cax phê

Iz făngz uô jông hâux lư vcxiv tsang Đangv, chi bôx tsinhv zov chênhr chox kra phuôv tsangr cinh têr ntơưv chor đangv viên haz tsôngv box hur jos. Nhis nuôr, chor đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs por lênhx cxiv tsang lo chor mô hinhx cinh têr truôx đrênhk, muôx thu nhâpx saz, txix 100 chơưx nhiax/shông tror sâuv. Iz făngz, hur shông 2017, chor đangv viên tưz uô cê siz pangz tsuô 13 tsêr pêx xinhv hur jos hlang đhâu pluôs…; pangz chi bôx lo côngz bê hur saz, muôx jul 5 shông tsi tsês.

Ntâu đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs uô nox uô hâuk coz, sâu lo txix 250–400 chơưx nhiax/shông

Mẫn Doanh

930
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.