Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðảng viên bon lan bu nong iê bu nuyh thôn Nam Thanh leo pah kan lor tâm nau kan bư mir jan ba gơi bon lan kơt kan

29/12/2017 10:05 G12T+7

Chi bộ thôn Nam Thanh, xă Nam Xuân (Krông Nô) gĕh 24 đảng viên. Tâm nĕ, 21 đảng viên lah bon lan bu nong iê bu nuyh.

Ăp đảng viên mbơh hưn nau bên tăm ka phê ân uĕh

Bơh đah gĕh nau kan uĕh ndâk njêng Ðảng, chi bộ uănh kh’lay nau ntĭm gai, n’hao nau wăng sa ân ma ăp đảng viên n’hanh bon lan tâm thôn. Abaơ, ăp đảng viên bu nong iê bu nuyh dơi ndâk nkra nau wăng sa nâp nâl, gĕh n’sĭt âk prăk tâm nau kan, ntơm 100 r’keh prăk du năm lâ ma ka lơ. Bơh đah nĕ, năm 2017, ăp đảng viên lĕ tâm kơl, ân ndơ ma 13 r’năk bu nuyh bon lan tâm thôn nklaih nau o-ach…;  suy kơl ân chi bộ dơi kơp tĕng nau kan kloh uĕh, nâp knơm 5 năm lih li.

Âk đảng viên bu nong iê bu nuyh blau bư mir jan ba, gĕh n’sĭt ntơm 250 – 400 r’keh prăk du năm

Mẫn Doanh

752
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.