Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Wil pơk huy neh tăm tơm sa play

19/09/2019 10:18 G9T+7

Ăp năm dăch abaơ, bu nuyh bon lan xă Dak Wil (Čư Jŭt) lĕ r’gâl neh tăm tơm kông nghiệp, tơm tăm gleh nar gơi tăm ăp ntil tơm sa play.

Neh tăm tơm soai tâm r’năk nô Nguyễn Văn Thuận, ta thôn 8 dơi tăm tĕng nau kơp di VietGAP

Yor tâm di ma mih nar, tâm di ma neh ntu, tơm tăm sa play ta Dak Wil hao jêng ngăn, gĕh âk play n’hanh play uĕh. Abaơ lam xă gĕh lơ 110 hec ta neh tăm ăp ntil tơm sa play, gĕh ăp tơm aơ: tơm quyt, tơm soai, tơm jrang… Xă dôl joi bư tâm 20 hec ta neh tăm tơm play soai n’hanh tơm quyt tĕng nau kơp di VietGAP, gơi bư gĕh ntŏk tăch, n’hao tay prăk gĕh n’sĭt tâm nau pah kan ma bu nuyh bon lan.

Tơm quyt dơi âk r’năk bon lan ta xă Dak Wil ruah tăm gơi bư hao nau wăng sa

Lê Phước

438
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.