Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Wil pơk huy neh tăm tơm sa play

21/05/2020 14:45 G5T+7

Ăp năm dăch abaơ, âk r’năk bu nuyh bon lan ta xă Dak Wil (Čư Jŭt) lĕ jănh r’gâl âk neh tăm mbo, tuh, bum blang mô hôm saơ jêng gơi tăm tay ăp ntil tơm sa play.

Yor di ma mih nar, di ma neh ntu n’hanh blau kĩ thuật mât chăm, âk neh tăm tơm sa play ta Dak Wil jêng ngăn, play uĕh n’hanh gĕh âk ngăn play. Lĕ r’ngôch tâm xă abaơ gĕh rlau 200 hec ta neh tăm tơm sa play gĕh: tơm soai, tơm đôr, tơm bơ, tơm ba, tơm khuăr…, tâm nĕ gĕh wâl tăm âk ntơm 2 – 3 hec ta, ăp năm gĕh n’sĭt âk rhiăng r’keh prăk tâm nau kan aơ.

Xă Dak Wil abaơ gĕh rlau 200 hec ta neh tăm tơm sa play gĕh: tơm soai, tơm đôr, tơm bơ, tơm na…

Bu nuyh bon lan ndăn dŏng neh hong n’hanh neh tăm tơm kông nghiệp gơi r’gâl tăm tơm play cam

Tơm đôr Thái dơi bu nuyh bon lan ta thôn Ðoàn Kết, xă Dak Wil ruăh tăm bư hao nau wăng sa

Y Krăk

553
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.