Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Song chos phưx txoz hưr cơ truôx đhênhk

13/06/2019 16:03 G6T+7

Uô kangz 3 shông uô trơưs Ngis cuêt 03/NQ-HU ntơưv Hênhx wiv Đăk Song lus phuôv tsangr phưx txoz truôx đrênhk, txus nuôr hênhx tưz muôx thangx tsangv chos uô phưx txoz hưr cơ, siz txuôl thix trươngx zuôr, chia cxangz nzir thu nhâps tsuô pêx xinhv sâuv thangx tsangv.

Trơưs thôngr cê, nhis nuôr, sâuv thangx tsangv hênhx Đăk Song muôx li 15.216 ha phưx txoz; hur ntơư, chor angr chos yaz 724 ha, angr cinh joanh 8.616 ha, ciênr thiêt cơ banv 5.876 ha. Nênhs kôngz sâuv thangx tsangv hênhx tsinhv tangz tov chos nox shông yênhx puô ha phưx txoz trơưs făngz truôx đrênhk.

​​​​​​​

Nênhs kôngz tu phưx txoz trơưs thuv công, tsơưs sir zôngv yuôx por vêv kôngz lông

​​​​​​​​​​

Uô kangz mfông qir hưr cơ 10-15 hnuz, pêx xinhv cxênhz seiz phuôv tsangr ntơưv phưx txoz

​​​​​​​

HTX Thuâns Phat (xã Thuâns Hax) uô phưx txoz 5 maux chia cxangz grê phưx txoz ntơưv trôngx qơư

Mai Anh

419
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.