Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak N’Soong tăm tơm tiêu hữu cơ nâp phĭt ta nau kan

13/06/2019 16:03 G6T+7

Jêh 3 năm pah kan Nau trŭnh 03/NQ-HU bơh N’qual ủy Dak N’Soong ta nau kan tăm tơm tiêu hữu cơ nâp phĭt tâm nau kan, tât abaơ n’qual lĕ ndâk bư mpeh tăm tiêu hữu cơ, tâm rnglăp đah bu nuyh tăm n’hanh bu nuyh rvăt, suy kơl n’hao tay prăk n’sĭt ma bu nuyh bon lan.

Tĕng ksiêm, tât abaơ, tâm lam n’qual Dak N’Soong gĕh tâm 15.216 hec ta tiêu; tâm nĕ, neh tăm tiêu mhe 724 hec ta, neh tiêu lĕ gĕh play 8.616 hec ta, neh tơm tiêu dôl ma dăch play 5.876 hec ta. Bu nuyh bư mir jan ba tâm lam n’qual abaơ dôl tăm âk r’hiăng hec ta tơm tiêu nâp phĭt ta nau kan.

​​​​​​​

Bu nuyh bon lan bư mir chik gâ tiêu đah ti, mô gĕh dŏng dak si krih hĭp ta nah tăm tiêu

​​​​​​​​​​

Jêh sui phân hữu cơ 10 – 15 nar, bu nuyh bon lan ksiêm tiêu hao hĕ mô

​​​​​​​

HTX Thuận Phát (xă Thuận Hà) tăm tiêu 5 màu gơi bư n’hao r’noh tăch tiêu tâm n’qual

Mai Anh

421
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.