Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak N’Soong hao nau kan chiă rong ndrôk tưp

28/11/2019 14:28 G11T+7

N’Qual Dak N’Soong ndâk njêng nau kan r’gâl ndrôk rong ntơm năm 2014 đah ntil ndrôk n’kuăng Brahman ân hao jâng ndrôk he abaơ.

Tât abaơ, lơ 70% r’noh ndrôk tâm n’qual lĕ dơi bư tưp, bu nuyh bon lan lĕ rong ndrôk di, mô hôm gĕh rong mbâk, joi mpa sa ân nŭm, n’jrăng n’gang nau ji tưp, mât mray kloh uĕh ndrung rong. Chiă rong tâm baon ndrôk he ngăn ngăn n’hanh r’noh prăk dŏng rong tâm ban khă nĕ ndrôk tưp aơ gĕh n’sĭt r’noh prăk âk lơ bar tâ đah ndrôk he ngăn ngăn. Âk r’năk bu nuyh bon lan tâm n’qual lĕ tĕng kan gơi tĕng bư r’gâl ndrôk rong ta r’năk, suy kơl bư klaih nau o-ach n’hanh đăp mpăn tay nau rêh.

Ndrôk n’kuăng Brahman chăng (bơh chiau ti) ân hao jâng đah ndrôk me he gơi deh ndrôk kon tưp (bơh ma ti) rong ngăch têh, tâm di ma nau chiă tong tâm n’qual

Bu nuyh Bu Nong ta bon Bu Rwuah, xă Dak N’Drung chiă rong ndrôk tưp, suy kơl n’sĭt tay prăk ta nau wăng sa tâm r’năk

Ndrôk tưp ngăch têh, jưk tâm 220 – 250 kí du mlâm lah jêh rong tât 24 khay

Y KRắk

525
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.