Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak N’Soong pơk huy neh tăm tơm dŏng bư trau sa

05/09/2019 15:59 G9T+7

Tâm năm 2019, n’qual Dak N’Soong gĕh nau nchră kan tăm 1.647 hec ta tơm dŏng bư trau sa ăp ntil đah r’noh gĕh tăm lơ 19.000 tân, hao gĕh tâm 300 hec ta đah năm e.

​​​

Neh tăm tơm dŏng bư trau sa ta xă Thuận Hà năm aơ dơi bu tăm âk lơ đah năm e

Tơm dŏng bư trau sa dơi bu tăm âk ta ăp xă gĕh neh ntu uĕh, tâm di ma trôk nar lah: Thuận Hà, Thuận Hạnh, Nam Bình, đah ăp ntil tơm dŏng bư trau gĕh: bắp sú, súp lơ, blân srat. Bu nuyh bư mir lĕ r’văt drăp ndơ dŏng kan, tĕng kơt nau ntĭm khoa học kĩ thuật tăm, gơi bư gĕh ăp ntil tơm dŏng bư trau tăch ân bu nuyh bon lan r’văt sa.

​​​​

Bắp sú jêng du ntil tơm dŏng bư trau sa dơi bu nuyh bư mir ta xă Thuận Hà, Dak N’Soong tăm âk

L.P

448
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.