Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak R'tih nchŭn n'hâm suan n'hao nau kan bư mir

21/10/2021 10:13 G10T+7

Xă Dak R'tih (Tuy Ðức) gĕh rlau 6.321 hec tar neh bư mir jan ba. Tâm nĕ, 5.992,1 hec tar neh tăm ăp ntil tơm gĕh 4.340 hec tar ca phê, 546,5 hec tar tiêu, 514 hec tar điều, 390 hec tar kao su, 77 hec tar măc ka, 67,5 hec tar neh tăm tơm sa play...; r'noh nĕ bă bă tăm ba lŏ, mbo, bum prŭm, n'ha trau ăp ntil...

Tâm ăp năm lĕ lăn, bu nuyh bon lan tâm xă dơi ăp n'gâng kan, m'bŭch kan kơl ân tơm tăm, mpô mpa rong, ntĭm kĩ thuật mât mray, n'hanh ma nau gơih, nsrôih bư mir jan ba, nau rêh bu nuyh bon lan xă Dak R'tih rlau nar rlau đăp mpăn, nau wăng sa hao... Nglau dak dơi bư gĕh dak tŏ; trong hăn ta ăp thôn, bon, xă dơi nkra gĕh trong dak blĭt, trong bê tông... gơi bu nuyh bon lan gĕh trong uĕh rdeng drăp ndơ. Bơh đah nĕ, bu nuyh bon lan tâm xă hôm rong gĕh 9.6000 mpô mpa. Yor n'hao nau wăng sa, tât abaơ r'noh r'năk sa gĕh nau rêh o-ach ta xă lĕ trŭnh, r'noh r'năk khá. ndrŏng rlau nar rlau âk...

Lam xă gĕh 4.340 hec tar ca phê dôl gĕh play

Bu nuyh bon lan bon R'Muôn, xă Dak R'tih mât mray tiêu

Bum prŭm jêng du ntil tơm tăm "bư lâm nau ji ngot trŭnh o-ach" tâm xă

Mai Anh

572
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.