Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Nông hlang tsuô cheix sâux riêng

11/06/2020 15:05 G6T+7

Tangs nro xênhr nhis hnuôr muôx 2.500 ha sâux riêng, sanv lươngs lo yangx 10.000 tênhr. Chor nôngz sâux riêng tiv zix mas zos sâu xriêng nôngz trôngx qơư; chor nôngz yaz, mor đăngx nôngz pluôr xưs li Ri6, Thái njuôz, Musang King…

Nhis hnuôr, chor vangx chos sâux riêng tangz tov hlang môngl tsuô cheix sâu. Sâux riêng nôngz trôngx qơư tangz tov lo nênhs zuôr ntơưv vangx txix 7.000 - 8.000 nhiax/kg, ntơưv qơư zuôr zos 12.000 nhiax/kg haz muôs muôx grê txix 25.000 - 30.000 nhiax/kg. Chor sâux riêng txuôl njil xưs li Ri6, Thái njuôz lo zuôr ntơưv vangx txix 30.000- 40.000 nhiax/kg, ntơưv qơư zuôr 35.000 - 45.000 nhiax/kg, muôs 50.000- 60.000 nhiax/kg, nhoz txix txir lux zâu. So li đrul cheix shông ntêx, grê sâux riêng cxuô zangv mas pôngz grê, kêl đuô txix 5.000 – 15.000 nhiax/kg.

Pêx xinhv shir phangz hlang tsuô cheix sâu sâux riêng

Nênhs tuôx zuôr sâux riêng ntơưv cxuô chuôz zis

Sâux riêng Ri6, Thái njuôz lo nênhs zuôr nhiav hênhr

Kruô uô si xair zuôr sâux riêng par caz lơưr ntul hnav cêr 14

Nguyễn Nam

1,071
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.