Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Nong tât yăn pĕ play sầu riêng

11/06/2020 15:05 G6T+7

Lam n’gor abaơ gĕh rlau 2.500 hec ta neh tăm sầu riêng, gĕh pĕ rlau 10.000 tân. Ăp rnih sầu riêng gĕh sầu riêng e kăl e; ăp rnih mhe, săk rmĭt grăp jê gĕh Ri6, Thái ndrêh, Musang King…

Abaơ, ăp r’năk tăm sầu riêng dôl tât yăn pĕ play. Sầu riêng he ngăn ngăn dơi bu r’văt ta wâl 7.000 – 8.000 r’băn du kí, ta ntŭk bu rbŭn lah 12.000 r’băn du kí n’hanh tăch ân bon lan r’văt ntơm 25.000 – 30.000 r’băn du kí. Ăp ntil sầu riêng gép gĕh Ri6, Thái ndrêh dơi bu r’văt ta wâl ntơm 30.000 – 40.000 r’băn, ta ntŭk bu rbŭn ntơm 35.000 – 45.000 r’băn du kí, tăch ân bu nuyh bon lan r’văt ntơm 50.000 – 60.000 r’băn du kí, tĕng kơp play têh jê. Tâm ban đah năm e, r’noh tăch sầu riêng năm aơ lĕ trŭnh, trŭnh ntơm 5.000 – 15.000 r’băn du kí.

Bu nuyh bon lan m’ak tâm nuih n’hâm tât yăn pĕ play sầu riêng

Bu hăn tât ta wâl r’văt play sầu riêng bon lan tăch

Sầu riêng Ri6, Thái ndrêh dơi âk bu ŭch r’văt

Bu năch ruah r’văt sầu riêng tăch bơh pĭt trong têh 14

Nguyễn Nam

1,034
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.