Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Mil txus chiv sâu sâux jiêng

17/08/2017 10:15 G8T+7

Hênhx Đăk Mil muôx yangx 300 ha sâux jiêng, tox tsongs ntâu hlo nhoz xar Đưc Manhx, Đăk R’la haz Đăk Găn. Zos điêux ciênx đêx angr tiv zix, sâux jiêng Đăk Mil tsư kangz, nox kangz haz zos iz zangv txir ntông nto bê ntơưv xênhr Đăk Nông.

Txix đrăngz hli 7 txus nuôr, nênhs kôngz Đăk Mil tưz lo sâu sâux jiêng. Đăk Mil tiv zix mas muôx chor sâux jiêng sưs li: Monthong Thair Lan, DONA, Ri6...; tangs nro sanv lươngx shông nuôr lo muôx 4.200 tênhr; sâux jiêng Thair muôx grê muôs khangv 36.000 nhiax/kg, đuô zangv nôngz muôx grê txix 18.000 - 20.000 nhiax/kg.

Chor tsêr vangx phênhz hov sâux jiêng tsuô hur tơưz haz cir muôs tsuô chor đaix lir lux

Chor đaix lir air uô  ênhx hov chor sâux jiêng gâux, luôx iz zangv haz ntiv tsuô chor nangz lux chia chox môngs muôs

Sâux jiêng lo par caz muôs lơưr ntul têz qơưs cêr 14, ntu đhâu hênhx Đăk Mil

Lê Phước

1,547
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.