Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Glong zov chênhr phuôv tsangr zus tsax cxu, keiz us

06/06/2019 10:07 G6T+7

Nhis nuôr, tangs nro hênhx Đăk Glong muôx jê 179.000 tus tsax cxu haz keiz us, tiv zix zos buô, tưv, nhux, yik, zangx, keiz, us.

Nganhx tsưc năng ntơưv hênhx tsinhr cxênhz sei tsi tsês chor chuôz zis zus tsax, huv six puv, phangx tangr cxuô zangv moz muôx ngui cơ phuôv vangv chia xor thangx tsangv, khu… Zos li, txus nuôr sâuv thangx tsangv hênhx tsi tâu puv langr moz los sis chuôz muôx moz muôx ngui cơ phuôv vangv… Trôngx qơư tangz tov kra uô tsuô cxuô chuôz zis, cơ sơv tu zus buô, keiz us sâuv thangx tsangv sâu bê cam cêt zus tsax an toanx haz tsi sir zôngv tsât txưr…

​​​​​​

Pêx xinhv jos 7, xar Quangv Khê zus buô têz lai chia cxangz nzir nhiax tsuô chuôz zis

​​​​​​​

Zus keiz tso hur vangx zos făngz phuôv tsangr cinh têr ntơưv ntâu chuôz zis nhoz hênhx Đăk Glong

​​​​​​

Zus nhux đăngs pangz tangz tov phuôv tsangr hênhr sâuv thangx tsangv

​​​​​​​

Chuôz zis muôv H’Ang, xar Đăk Ha zus yik cơư ntơưv tsêr

Mai Anh

781
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.