Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Găn n’hao uĕh nau kan tăm tơm sa play

12/07/2018 09:20 G7T+7

Xă Dak Găn (Dak Mil) gĕh tâm 800 hec ta ăp ntil tơm sa play gĕh: tơm soai, tơm đôr, bơ, na, tơm khuăr… Tâm nĕ, gĕh âk ntŏk tơm tăm sa play bu tăm huy ntơm 3 – 5 hec ta gĕh n’sĭt âk rkeh prăk du năm.

Gơi kơl bu nuyh bư mir hao nau wăng sa, ntŏk kan ma bon lan lĕ gĕh âk nau kơl n’hanh kan n’hanh n’gâng ntĭm bư mir jan ba mbơh ntĭm khoa học, tăch ntil tơm tăm uĕh. Yor nĕ, neh tăm n’hanh nau uĕh tơm sa play lĕ hao âk n’hanh rlau nar rlau dơi bu gĭt ŭch rvăt, sâm kơl lâm nau ji ngot, ntrŭnh o-ach, đăp mpăn nau rêh bu nuyh bon lan.

Tơm soai jêh du ntil tơm dơi bu tăm âk dăch tât 300 hec ta

Xă Dak Găn gĕh tâm 800 hec ta ăp ntil tơm tăm sa play

Bu năch ŭch ngăn ăp ntil play sa ta Dak Găn n’hanh way veh rvăt lah ăp tâ  hăn tâm xă

Y Krăk

515
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.