Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n’sĭt tay prăk rêl tă bơh tăm ăp ntil tơm

30/07/2020 15:05 G7T+7

R’noh drăp ndơ gĕh bư mir jan ba tăch rlau nar rlau trŭnh, âk r’năk bu nuyh bon lan tâm n’gor tăm tay tơm sa play (tâm nĕ gĕh tơm sầu riêng, bơ, play đôr n’hanh ăp ntil tơm play cam) ta neh tăm tơm ca phê...

Nau kan tăm tơm sa play n’sĭt uĕh ngăn tâm nau kan ma bu nuyh bon lan, n’king siăl mpruh n’hanh bư n’hâm ma tơm ca phê, têm nkrem dak tŏ… Gơi tăm ăp ntil tơm aơ ân uĕh he uănh pah kan nê nê tâm nau kan, uănh kh’lay nau kan koh n’kĭng, tâm pă duh nar ang ân di ma ăp ntil tơm tăm.

Sầu riêng dơi bu kơp jêng du ntil tơm tăm uĕh lah tăm n’hanh tơm ca phê

Tăm tơm play kroch đung, cam, quýt ta neh tăm tơm ca phê n’sĭt uĕh tâm nau kan wăng sa bư mir jan ba

Bu nuyh bư mir gep n’kĭng bơ mhe, gĕh play têh uĕh ta neh tăm tơm ca phê, tiêu

H'Mai

1,080
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.