Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chiênr binh lâul Y Wat Hra trâu saz hlang phiv liv, nde trux hur uô nênhx

14/12/2017 14:49 G12T+7

Phat hui truênx thôngr bôx đôix Zơưv côngz Hôx, chiênr binh lâul Y Wat Hra nhoz jos Trum, xar Tâm Thăng (Chư Jut) tsinhr trâu saz hlang phiv liv, phuôv tsangr cinh teerr chuôz zis.

Cênhz đrul uô 3 sox bêx lax chia chuôz zis lo nox, zơưv tsinhv đâux tư chos jê 2 ha cax phê shơư phưx txoz. Tsês lo pênhr, zơưv chuôz zis cxiv tsang guôx, uô chor mô hinhx zus tsax zâu li keiz, nhux đăngs, buô, njêl… Đrul mô hinhx cinh têr tôngv hơpx nuôr tưz chia thu nhâpx jê 200 chơưx nhiax/shông, pangz zơưv chuôz zis truôx lus vâtx tsât, tinh thânx.

Chuôz zis zơưv Y Wat tsinhr zus tsi tsês 5 tus nhux đăngs

Cax phê, phưx txoz chox lus thu nhâpx tsinhv tsuô chuôz zis zơưv

Zơưv siz thangv tsưr ziv chos kôngz, zus tsax cênhz chiênr binh lâul uô nox uô hâuk coz ntơưv trôngx qơư

Mẫn Doanh

511
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.