Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz gruôl uô tuôz jông thâuv zuôr cxuô zangv nôngz ntông chos

30/05/2019 13:41 G5T+7

Chiênr binh lâul Nông Văn Pas (zus shông 1955) minhx cxưx Zir nhoz jos Đông Sơn, xar Long Sơn (Đăk Mil) zos lênhx nênhs trâu saz uô nox uô hâuk ntơưv trôngx qơư.

Shông 1973, zơưv môngl uô bôs đôis ntơưv chiênr trươngx Têi Nguên, uô hâux lưv krêz cêr, por vêv cxangz tôngv hơps tsuô chiênr jix Hôx Chir Minh. Shông 1977, zơưv lus quz tsêr Langs Sơn txuôl nzir ntâus tsangv lơưr ntul Đriv Viêtx -Trung. Uô kangz shông 1979, zơưv tơưv tuz tros lus quz tsêr. Shông 1992, zơưv tuôx Đăk Nông uô nox nhoz. Tsơưv tas shông tưz ntâu tangz sis đrul banv linhr ntơưv tuz tros zơưv côngz Hôx, zơưv trâu saz uô nox uô hâuk, phuôv tsangr cinh têr truôx; tu zus tuz nhuôs jông…

​​​​​

Phưx txoz lo zơưv chos muôx 500 tsoz

​​​​​​

Zơưv Pas tu yangx 1 ha cax phê, sâu fênhx đrăngz lo 3 tênhr/ha

​​​​​

Chiênr binh lâul Nông Văn Pas tsinhv zus yênhx puô tus keiz chia lo nox

Minh Huyền

802
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.