Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chư K’nia chênhr phangx chos kôngz chiv ntux tsâux

21/12/2017 09:54 G12T+7

Chiv ntux tsâux 2017 – 2018, xar Chư N’nia (Chư Jut) nhangx xangv chos yangx 350 ha kôngz cxuô zangv; hur ntơư, blêx lax muôx 330 ha, yuôr chor mas zos chos jâuz, tâuv, poz cưs.

Hâux lưv bangx tsuô chiv kôngz tưz lo WBPX xar zov chênhr kra uô haz yangz xur cxix cxuô chia pux tuz nhuôs pâuz, uô tangs nro tuôz tuôv cxix ntu chos tu, chia uô lo muôx kangz hâu hlo. Nhis nuôr, nênhs kôngz hur xar tangz tov uô angr, vêv xinhz angr lax, bangx nôngz, qir, yuôx por vêv kôngz lông, bangx đêx… sănr sangx chos cuôs huv six.

Chiv ntux tsâux 2017 – 2018, xar Chư K’nia chos blêx lax muôx 330 ha angr

Pangs đêx Đăk Diêr lo đâux tư cxiv tsang, muôx txâus đêx tsuôk tsuô chiv ntux tsâux ntơưv pêx xinhv sâuv thangx tsangv xar

Ntơưv chor angr tsi muôx đêx, trôngx qơư kra cuôs pêx xinhv chos jâuz cxuô zangv chia sâu lo ntâu

Y Krăk

650
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.