Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Čư K’nia gơnh ndâk nau kan srih tăm yan sĭt puh yan kao

21/12/2017 09:54 G12T+7

Yan sĭt puh yan kao năm 2017 – 2018, xă Čư K’nia (Čư Jŭt) nchră srih tăm rlau 350 hec ta ăp ntil tơm tăm; tâm nĕ, ba lŏ gĕh tâm 330 hec ta, hôm e iê nĕ lah neh tăm n’ha sa trau, tuh, mbo.

Nau kan rơm srih tăm yan aơ lĕ dơi UBBL xă gơnh ndâk nau kan n’hanh mbơh nŭm am bu nuyh bon lan gĭt gơi sŏk dak, tĕng kơt di nau ntĭm bư mir jan ba, gơi nau srih tăm uĕh. Abaơ, bu nuyh bon lan tâm xă dôl kai neh, bư kloh ndrênh lŏ, rơm rnih, buh sui, dak si krih tu ndrŭng, sŏk dak… kâp rơm srih tăm gơi ji yan khay.

Yan sĭt puh yan kao 2017 – 2018, xă Čư K’nia srih tăm âk ngăn ba lŏ đah neh gĕh tăm tât 330 hec ta

Nglau Dak Diêr dơi nsu nkra, gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm yan sĭt puh yan kao ân ma bu nuyh bon lan tâm xă

Ta ăp ntŏk dak mô dơi tât tâm lŏ, xă đă bu nuyh bon lan tăm ăp ntil tuh vanh gơi gĕh n’sĭt uĕh ăp ntil tơm tăm

Y Krăk

629
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.