Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chư Jut tox tsongs sâu cxuô zangv kôngz chiv ntux cuz

07/09/2017 09:55 G9T+7

Chiv ntux cuz shông 2017, hênhx Chư Jut chos lo muôx 11.000 ha kôngz lông sưs li blêx, poz cưs, lâuv phuôz xinhz, tâuv pâur…

Zos uô jông xair nôngz, tu, phangx tangr cangz moz mas ntâu kôngz lông phuôv tsangr jông, sâu lo ntâu. Chênhr mangx ntux kruôr krơưr, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv hênhx tangz tov chênhr mangx sâu chor kôngz tsinhv yuôr chia huv six chos chiv ntux tsâux.

Pêx xinhv xar Đăk Wil sau chor poz cưs tsinhv yuôr chia huv six chos chiv tsâux

Nênhs kôngz xar Nam Dong tox tsongs sâu lâuv phuôz xinhz

Chênhr mangx ntux kruôr krơưr, nênhs kôngz xar Đăk Drông jaz kôngz lông chia khơưs tsês

Y KRăk

1,189
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.