Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Čư Jŭt uănh kh’lay nau kan ân tŏng dak tŏ ta yan sêt puh yan kăl wai

02/03/2017 14:36 G3T+7

Yan sêt puh yan kao năm 2017, n’qual Čư Jŭt gĕh nau nchră kan tăm rlau 3.200 hec ta, tâm nĕ, neh ba lŏ tăm gĕh tâm 893 hec ta.

Tĕng nau n’kôch kan, tâm lam n’qual gĕh 1.045 hec ta neh mô tŏng dak tŏ, tâm nĕ gĕh 472 hec ta ba lŏ. Gơi gĕh tŏng dak toh dŏng bư mir jan ba, Čư Jŭt lĕ ngăch kan krem dak tâm ăp nglau dak n’hanh pơk ding dak ân di. Yor nĕ, tâm lam n’qual gĕh 5/8 nglau dak dơi kơp di đah nau mĭn nchră ding dak đah rnoh dak gĕh tâm ăp nglau dak abaơ gĕh 11,260 triệu met khối. Lah ăp tơm tăm ngai ir đah nglau dak, lĕ đă bu nuyh bon lan mô dơi tăm âk ba n’hanh dŏng tăm ăp ntil tơm tăm ba bă ân di.

Kan bộ mât uănh nglau dak, bong hoch dak xă Čư K’nia way hăn ksiêm n’hanh pơk dak ân hŏch tâm lŏ

Yor pơk ding dak leo hoch tâm lŏ di nĕ dak dŏng tŏ gơi tăm ba lŏ gĕh âk ngăn

Bu nuyh bon lan xă Tâm Thắng rgâl neh ngai đah dak gơi tăm tơm tuh vanh

Ta ăp ntŭk neh mô tong dak, bu nuyh bon lan xă Čư K’nia mô gĕh srih tăm lah dŏng ndrênh lŏ gơi bư ntŭk chiă kât ndrôk, rpu

Nguyễn Hiền

1,048
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.