Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thanh niên nênhs Zir khơiv nghiêps ntơưv mô hinhx zus yik

14/05/2020 10:46 G5T+7

Hâur shông 2017, Hà Văn Cương, zus shông 1995, minhx cxưx Zir, nhoz jos Tây Sơn, xar Long Sơn (Đăk Mil) đâux tư 15 chơưx nhiax zuôr 4 yik nôngz lai haz yik bach thaov lus zus.

Uô kangz ntâu shông iz cê chia zus iz cê chia muas, nhis hnuôr tix lâul pangz yik muôx 100 ntâu tus, hur ntơư muôx 30 tơưv tus hnav yik, iz shông yik shang 2 - 3 jangs, iz jangs muôx 1 - 2 tus nhuôs. Iz shông tix lâul Cương muôs 2 jas muôx li 100 tus yik nôngz, yik grax cxuô zangv, grê muôx li 100.000 - 140.000 nhiax/kg. Iz făngz, cxuô hli tix lâul tsinhv muôs kuôr yik lo muôx li 2 chơưx nhiax. Iz shông sâu lo ntơưv trang trais tix lâul Cương sâu lo muôx li 150 chơưx nhiax tưz yưx chi phir.

Sâuv angr đangr muôx 150m2, tix lâul Cương cxiv tsang guôx zus yik, đamv bov kruôr krơưr, langx khav

Nhis hnuôr, tix lâul Cương tưz muôx ntâu tsưr ziv chia tu, phangx moz tsuô yik

Tix lâul Cương đâux tư mair chia cxôngr jâuz hnox tsuô yik

Đức Hùng

276
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.