Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zus nhux đăngs chia phuôv tsangr chuôz thênhx

02/07/2020 16:53 G7T+7

Shông 2002, chuôz zis zơưv Điểu Lộc nhoz jos Bu Dâng, xar Đăk R’tih (Tuy Đưc) lo Ngân hangx Chinhr sach Tsôngv langx hênhx tso txaik 30 chơưx nhiax chia phuôv tsangr cinh têr.

Zơưv Lộc tưz đâux tư zuôr 3 tus nhux nôngz, chos tâux nxư haz uô guôx zus tsax. Uô kangz 3 shông zus, zơưv tưz muôx nhux muôs chia thêv pênhr txaik ngân hangx. Txix ntơư lus txus hnuôr, zơưv tsês 10 tus nhux zus, iz cê zus zuôr qir, iz cê chia muôs nhux. Iz shông zơưv muôs 1-2 tus nhux, sâu lo muôx 35 chơưx nhiax haz xir por lo muôx 15-20 chơưx nhiax zuôr qir, zos sir zôngv kuôr nhux chia mfông tsuô 2.000 tsoz phưx txoz haz 3 ha cax phê.

Uô guôx, đangz hnox baix banv chia zus nhux

Zơưv đâux tư hês thôngr hluô tsuôk bec tsuô vangx tâux nxư

Kuôr nhux lo zơưv Điểu Lộc tsâu lưx chia mfông kôngz lông

A Trư

1,166
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.