Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm mât mray tơm tiêu yan luh play ân di

09/12/2016 14:47 G12T+7

Ta yan bri mih jêng yan tơm tiêu dôl ma hao têh n’hanh rong play nĕ gĕh âk ngăn nau ji yor tu ndrŭng sa. Yor nĕ, mât mray ân uĕh n’hanh n’gang nau ji yor tu ndrŭng ân ma tơm tiêu ta yan aơ kh’lay hô ngăn.

Ntơm sa ơm he mât mray sui buh ân tơm tiêu uĕh, ân nŭm đạm – lân – ka li gơi tơm tiêu rong play ân uĕh (ka li jêng bu sui uĕh đah play tiêu; lân bư kao tơm tiêu luh tâm ban, iê kao gleh n’hanh gĕh kao tâm ban; đạm bư ân k’kong play tiêu jong n’hanh âk gtăp). Lah bri trôk mih du nar mô saơ uĕh đah abaơ, he ksiêm na nao gơi ngăch gĭt tơm tiêu gĕh tu ndrŭng sa gơi krih dak si, tŏ dak gơi tơm tiêu luh kao ân tâm ban.

Lah bri trôk mô saơ uĕh, he rao lơi ne tăm tiêu n’hanh uănh kh’lay nau kan krih dak si lơi ân rung kao, phytophthora, ndrŭng hoay chuh iâp play…

He chhĭk kloh gâ đah kau (lơi krih dak si hĭp ôh), gơi neh tăm tơm tiêu dah, uĕh

Way ksiêm uănh tơm tiêu gơ ngăch gĭt saơ tu ndrŭng sa, n’gang ân di

Bình Nhi

1,107
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.