Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chăm mray tơm tiêu ngul yan bri mih

13/07/2017 10:31 G7T+7

Ngul yan bri mih, dak iăng tâm neh n’hanh dak tâm dâng neh hao prêh, bư neh jêr sơh, nĕ tơm tiêu ngăch ngăn ôm reh. Yor nĕ, he koai trong dak hoch, mô ân dak iăng tâm đang tiêu tăm.

Lah neh tâm đang tiêu dôl biĕ, he mô dơi hăn găn âk ir. Nau ntĭm chăm mray ( chhĭk hĭp, sui buh, krih dak si) lah bri mô mih, neh mô gĕh biĕ dak, nơih bư neh băn lah he chhĭk. He koh n’kĭng tơm si tăm bư gâng tiêu gơi bư đang tiêu đah…, ang nar lăp tâm đang tiêu, trŭnh ĭt neh n’hanh n’gang nau ji tưp ta tơm tiêu. He koh lơi n’kĭng dăch neh 30 – 40 cm gơi trŭnh nau ji tưp. Ăp ntŭk neh srat ir he sui tay vôi. Nau ntĭm sui ân di lah he sui ta pĭt tâm tiêu mô dơi lơ du met.

He chhĭk ân kloh hĭp n’hanh koai trong dak hoch, trong hoch dak he koai ntơm bơh tơm tiêu mhe tăm

Dŏng ăp ntil dak si chế phẩm sinh học krih gơi khĭt ka man sa reh tâm neh

Koh lơi rse je gơi tơm tiêu rong n’kĭng ân gĕh play yan bơh kơi

Ngăch chop đang tiêu gơi gĭt ăp ntil nau ji mô uĕh ta n’ha, reh, rse tiêu…

Bình Nhi

1,019
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số căn nhà được xây dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính từ năm 2012 đến nay.

* Lah rnoh wâl dơi ndâk nkra ân ma ăp r’năk gĕh nhâm soan ma bri dak tâm lam n’gor tă bơh Prăk “Ntrok kah gĭt nhâm soan” kơp ntơm năm 2012 tât abaơ.

* Zos chor tsêr lo uô tsuô chor chuôz zis chinhr sach sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv Pênhr “Thêv tsax pâux njil” xangv txix shông 2012 txus nuôr.