Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tu tsax cxu hur cheix ntux nangs

23/08/2018 15:12 G8T+7

Cheix ntux nangs zos nôngz nhôngl muôx ntâu zangv moz tsuô tsax cxu xưs li tưv, nhux đăngs, yik, buô…

Chia por vêv phangx, tangr moz tsuô tsax cxu hur cheix ntux nangs, nênhs zus tsax chênhr phangx nôngl seiz phuôz chuô, guôx tsuv lo vur thais nangs chuô; nrar tsês cxix txâus jâuz nox njuôz, tinh, đêx nyaz chia cxangz nguônx jinh jươngr zov chênhr. Iz făngz, nênhs zus tsax tsuv qiz đu lus guôx zus, tsuôk yuôx tuô cangz moz; tsơưs zus tsax cxu chor qơư ntuz nông, chor qơư đêx nhangz, tênhs cxix cxuô văc xin phangx moz haz chênhr phangx cheis tsax muôx moz chia cis moz.

Iz făngz puz txâus krâur nox, nênhs zus tsax tsuv puz đêx nyaz txâus tsuô tsax hâuk cxuô hnuz

Guôx zus tsuv cxiv tsang qơư kruôr, đêx zôngx ziv grêl, vur thair nangs chuô

Hur cheix ntux nangs, tsuv tsơưs zus tsax ntơưv chor qơư đêx nhangz

Y Krăk

501
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.