Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tu tsax cxu hur cheix ntux nangs

29/08/2019 14:46 G8T+7

Cheix ntux nangs zos six muôx ntâu zangv moz tsuô tsax cxu xưs li tưv, nhux đangs, yik, buô…

Chia phangx, tangr moz tsuô tsax cxu, nênhs kôngz tsuv chênhr phangx mlôngl pâuz tinhx hinhx phuôz chuô; guôx tsuv lo thair nangs chuô; muôx txâus krâur nox, đêx nyaz chia cxangz nzir jinh jươngr zov chênhr. Iz făngz nênhs kôngz tsuv pâuz xair phuôz chuô huv hur nax hnuz chia tso tsax môngl nox, lo môngl lus; thoz guôx, tsuôk yuôx tuô cangz; tênhs cxix cxuô văc xin phangx moz haz huv six cheik tsax cxu muôx moz chia jangv cis txangr moz…

​​​​​​​​​

Guôx zus cxiv tsang kruôr krơưr, zôngx ziv grêl đêx, thair nangs chuô

​​​​​​​​​

Guôx lo thoz đu lus chia phangx tangr phuôv vangv moz

​​​​​​​​​​

suv xair six huv chia tso nhux đăngs môngl zus

Mai Anh

482
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.