Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mât mray mpô mpa rong ta yan bri mih

29/08/2019 14:46 G8T+7

Yan bri mih lah mông way gĕh ăp ntil nau ji tưp tâm mpô mpa rong gĕh rpu, ndrôk, be, sur…

Gơi mât mray n’hanh njrăng, n’gang ăp ntil nau ji tưp ma mpô mpa rong, bu nuyh bon lan uănh nê nê bri trôk mih nar; ndrung rong n’king duh nar n’hanh n’king siăl; têm nkem âk mpa sa ndrêh nse, tinh, dak kloh gơi ân mpô mpa ngêt sa. Bơh đah nĕ, bu nuyh chiă rong uănh nar uĕh mơ mbâk mpô mpa rong, gơi mpô mpa rong gĕh hĭp sa, n’hao nau ngăch mprăl; mpêh tho ndrung rong ân kloh, krih dak si bư ân gĭt ka man; ntâp nŭm ăp ntil vắc xin n’jrăng nau ji n’hanh nkhah mpô mpa rong gĕh nau ji gơi mô gĕh tâm tưp nau ji ma mpô mpa ba bă...

​​​​​​​​​

Ndrung rong he bư ta ntŏk dah, nơih dak hoch, n’king mih siăl ân uĕh

​​​​​​​​​

Mpêh tho ndrung rong ân kloh gơi mô gĕh ji tưp nau ji ma mpô mpa rong

​​​​​​​​​​

He uănh trôk nar uĕh hĕ mô gơi mbâk chiă rong ndrôk

Mai Anh

771
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.