Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tu tsax cxu, keiz us hur ntu hlôngr cheix

19/03/2020 10:24 G3T+7

Ntu hlôngr cheix zos thâuv khênhr hov muôx cxuô zangv moz sâuv pangz tsax cxu, keiz us xưs li: tưv, nhux, yik, buô, keiz us...

Chia pangx, tangr moz tsuô tsax cxu, keiz us hur luz six hnuôr, pêx xinhv chênhr phangx seiz pâuz tinhx hinhx ntơưv phuôz chuô; guôx tsuv lo langx khav haz thair tiz jông thâuv muôx phuôz chuô; khơưs tsês haz bangx cxix cxuô krâur hnox njuôz, tinh, đêx hâuk... Iz făngz, nênhs zus tsax tsuv uô vêv xinhz guôx, tsuôk yuôx tuô cangz; tênhs cxix cxuô văc xin phangx moz...

Iz făngz bangx txâus krâur hnox, guôx zus tsax tsuv langx khav, hur saz si

Trơưs đinhs cix 15 hnu, nênhs zus tsax tsuv muôz yuôx tsuô keiz hâuk iz jas chia phangx moz

Pêx xinhv tsuv bangx krâur hnox txâus tsuô yik xưs li blôngx gonx, mit, ceo...

Guôx zus buô tsinhr hur saz si chia tsi cis moz

Mai Anh

320
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.