Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mât rong mpô mpa, ân uĕh yăn duh nar r’gâl yăn mih

19/03/2020 10:24 G3T+7

Mông tâm r’gâl mih nar lah mông mpô mpa rong way gĕh âk nau ji tưp, ta ndrok rpu, be, sur, iăr, pêp…

Gơi n’jrăng, n’gang nau ji tưp, ta mông aơ, bu nuyh bư mir ngăch uănh gĭt nau r’gâl trôk nar mih siăl; bư ndrung rong ân dah uĕh n’hanh n’king nê nê lah gĕh siăl; têm nkrem nŭm ăp ntil ma mpa sa ndrêh, lâk, dak ngêt… Bơh đah nĕ, bu nuyh chiă rong mpêh tho ndrung rong ăp tâ, krih dak si bư ân khĭt ka man, ntâp nŭm ăp ntil văk xin n’jrăng n’gang nau ji tưp ma mpô mpa rong.

Bơh đah ân sa nŭm mpa, he bư ndrung rong ma ndrôk ân dah uĕh, kloh

Tĕng nau ntĭm tâm 15 nar, bu nuyh rong iăr ân iăr ngêt dak si gơi n’jrăng n’gang nau ji tưp

Bu nuyh rong têm nkrem mpa be sa ân nŭm tâm ban gĕh n’ha play đôr, n’ha blông, n’ha tơ ru…

Tho ndrung rong sur ân kloh gơi mô gĕh tâm tưp nau ji

Mai Anh

523
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.