Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tu kôngz hur cheix ntux nangs

31/07/2019 18:32 G7T+7

Cheix nangs zos six ntâu zangv kôngz hluz, phuôv tsangr hênhr. Nuôr tưz zos nôngz nhôngl cxuô zangv moz, cangz cxuôv hav phuôv vangv sâuv kôngz lông.

Iz făngz sir zôngv cxuô zangv yuôx por vêv kôngz, nênhs kôngz tưz chênhr phangx txar chik vangx cax phê, phưx txoz, ntông nox txir… đu lus chia tsơưs muôx nâmr, cangz moz phuôv vangv. Iz făngz, nênhs kôngz tưz sox seiz, mangz mangx tsât jinh jươngr huv chia kôngz hluz muôx jul, tir tangr cangz moz cxuôv hav…

​​​​​​​​​

Txar chik ntông sâuv ndix, uô đu lus tsuô vangx phưx txoz

​​​​​​​​​

Tsinhr cxênhz seiz puv pâuz cangz moz cxuôv hav chia huv six tuô

​​​​​​​​​​

Nênhs kôngz đê blôngx hur hâur pâuk chia tsơưs muôx nâmr cxuôv hav kôngz

Hồ Mai

562
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.