Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mât mray tơm tăm ta yan bri mih

31/07/2019 18:32 G7T+7

Yan bri mih lah mông âk ntil tơm tăm hao, jêng ngăch. Aơ dơng lah jêng tâ gĕh ăp tu ndrŭng, ăp ntil nau ji bư iơh tơm tăm.

Bơh đah nau kan dŏng dak si krih ân gĭt tu ndrŭng, bu nuyh bon lan lĕ koh n’kĭng ca phê, tiêu, tơm tăm sa play… ân dah gơi tơm tăm mô gĕh tu ndrŭng, ăp ntil nau ji. Jêh rĭ, bu nuyh bon lan lĕ ksiêm uănh, krih dak si sui phân ân di gơi tơm tăm ngăch hao jêng, iê tu ndrŭng sa…

​​​​​​​​​

Koh n’kĭng tơm si, gơi bư dah ma tơm tiêu tăm

​​​​​​​​​

Hăn ksiêm lih li tơm tăm gơi ngăch saơ tu ndrŭng sa gơi krih dak si

​​​​​​​​​​

Bu nuyh bư mir mpâk n’ha mbo tâm dâng gơi mô gĕh ndrŭng chuh sa tơm

Hồ Mai

560
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.