Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tu phưx txoz hur cheix ntux nangs

01/07/2021 13:41 G7T+7

Nhis nuôr, cxuô hror qơư hur xênhr muôx nangs ntâu. Nuôr tưz zos six hơưv phưx txoz tsuv lo tu jông hlo chia txâus đăngs jul hlangr, zus nôngz haz phuôv tsangr muôx jul.

Zos li, nênhs kôngz tsuv zov chênhr txus tu chia phưx txo muôx jul tir moz, phuôv vangv jông. Hur ntơư, tsuôk yuôx phangx tangr cangz moz, ntuô đrox, mfông qir, khi mangz, txar chik kêl uô nkang đril chia tsơưs muôx cangz moz phuôv tsangr. Nhoz chor qơư kêl, nênhs kôngz tsuv khơưz cưx grêl đêx chia zangv đêx nhangz uô trâu phưx txoz mangl đêx nhangz tuôs…

Nênhs kôngz xar Trường Xuân (Đăk Song) tsuôk yuôx phangx tangr cangz moz trâu phưx txoz

Tsôngv box nênhs tsơưs xar Quảng Khê (Đăk Glong) ntuô đrox trâu phưx txoz

Pêx xinhv txar chik ntông muôngx uô nkang đril trâu phưx txo hluz

Nênhs kôngz tsâu qir vi sinh mfông trâu phưx txoz

Mai Anh

1,803
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.