Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tu phưx txoz hur cheix ntux nangs

05/09/2019 16:07 G9T+7

Nôngz nhôngl nuôr, nangs lus ntâu mas nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tangz tov zov chênhr tu phưx txoz bâuv ntâu biêns phap xưs li: ntuô đrox, tsuôk yuôx tuô cangz, moz haz txar chik ndix ntông nhôngl chos phưx txoz chia đo; txar chor chik hlangs ti hâur pâuk…

Nôngz nhôngl nuôr, phưx txoz los sis xangr zuôr jinh jươngr chia phuôv tsangr haz hlu mas nênhs kôngz tangz tov tox tsongs mfông qir guôx, qir hoar hocx… tsuô vangx phưx txoz; khơưz cưx chia đêx grêl thâuv lus nangs lux, tsi chia đêx nhangz hur hâur pâuk phưx txoz…

Nênhs kôngz jos Thuâns Lơis, xar Thuâns An (Đăk Song) ntuô đrox iz puôs ndil hâur pâuk phưx txoz

Txar chik ndix ntông nhôngl chos phưx txoz

Ntâu chuôz zis muôz qir guôx, qir tsâu ntơưv xuô plêx haz tơưr nôngz cax phê chia mfông phưx txoz

Nênhs kôngz xar Nâm N’Jang (Đăk Song) tsuôk yuôx phangx cangz moz tsuô vangx phưx txoz 2 shông

Mai Anh

452
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.