Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mât mray tơm tiêu tâm yan bri mih

05/09/2019 16:07 G9T+7

Tâm mông abaơ, yor trôk mih âk nĕ âk bu nuyh bư mir tâm lam n’gor uănh kh’lay ngăn nau kan mât mrya tơm tiêu tĕng ăp ntil nau kan aơ: chhĭk gâ ân dah ma tơm tiêu, krih dak si njrăng n’gang tu ndrŭng, nau ji n’hanh kloh n’kĭng tơm si rêh gơi dah ma tơm tiêu tăm, koh rse tiêu dăch rêng dăch neh…

Tâm mông abaơ, tơm tiêu ŭch gĕh âk ngăn phân gơi ngăch hao jêng nĕ bu nuyh bư mir dôl ma sui ĕk ndrôk, phân hóa học… ma tơm tiêu; koai trong hoch dak gơi dak mô gĕh iang tâm tơm tiêu lah mih têh, mô ân dak iang ta tơm tiêu…

Bu nuyh bư mir thôn Thuận Lợi, xă Thuận Hạnh (Dak N’Soong) chhĭk gâ bơh pit tơm tiêu

Koh n’kĭng tơm si rêh gơi tiêu ngăch hao jêng

Âk r’năk dŏng ĕk ndrôk, phân lŭk lai đah lâk n’hanh ntô ca phê gơi sui ân ma tơm tiêu

Bu nuyh bư mir xă Nâm N’Jang (Dak N’Soong) krih dak si njrăng n’gang tu ndrung ân ma tơm tiêu mhe tăm 2 năm

Mai Anh

450
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.