Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm chăm ca phê yan bri mih

29/06/2017 10:20 G6T+7

Tĕng M’bŭch kan Ntĭm bư mir jan ba – N’hao nau rêh bon lan, lam n’gor abaơ gĕh rlau 125.000 hec ta ca phê, tâm nĕ ca phê lĕ play rlau 112.000 hec ta.

Ta yan bri mih, neh ĭt biĕ,  tu ndrŭng ngăch ngăn sa bư iơh tâm ca phê tâm ban miĕt chuh sa n’kĭng n’hanh play ca phê nse, sêt chăng, ôm reh, ôm đang tơm… Ta mông nĕ, kĭng, n’than ngăch ngăn hao. Yor nĕ  abaơ, bu nuyh kan mir tâm lam n’gor dôl nhâm mray chăm, sui buh, n’gang tu ndŭng ma tơm ca phê, tâm nĕ gĕh nau kan sui, krih ân nŭm ăp ntil dak si ân uĕh ma tơm ca phê ta khay dôl rong play.

Bu nuyh bon lan koh n’kĭng, n'than, mpet ân di, rklêh ăp chôi mbâl ta chuông tơm gơi tơm ca phê gơi măt nar chrat ang ma, bư ân tơm ca phê jeng uĕh n’hanh play têh

Koai ntu n’hanh chhĭk gâ ta yan bri mih gơi mô gĕh ntŭk krap n’hanh tâm tưp tu ndrŭng ta tơm ca phê

Ca phê gĕh play way dơi tâm pă jêng 3 tâ sui buh ta yan bri mih; sui ăp ntil buh hữu cơ, hóa học n’hanh voi lah nau kan kh’lay gơi tơm hao jêng dăng, rong play n’hanh g’gang tu ndrŭng

H' Mai

1,163
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.