Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trâu saz uô nox, nênhs Môngz nhoz xar Đăk P’lao iz trux hlang đhâu yeiz pluôs

17/10/2019 09:45 G10T+7

Nôngz nhôngl đhâu, lo pangz lus cir thuôx, pênhr txaik, nông ntông tsax đrul gruôl, trâu saz uô nox uô hâuk, ntâu chuôz zis minhx cxưx Môngz nhoz jos 5, xar Đăk P’lao (Đăk Glong) tưz hlang đhâu pluôs, nde trux hur luz nênhx.

Ntâu chuôz zis tưz pâuz muôz khoa hocx cir thuôx lus chos kôngz, zus tsax mas cxuô zangv kôngz chos ziv hnuz ziv sâu lo ntâu; tsax cxu, keiz us ziv hnuz ziv phuôv tsangr. Hli 10 shông 2019, jos muôx 7 tsêr nênhs Môngz sâu fênhx đrăngz lo   100 chơưx nhiax/tsêr/shông tưz tưs nguêns thor tơưv đhâu tsêr pluôs.

​​​​​​

Pêx xinhv hur jos siz kra tsưr ziv lus tu cax phê

​​​​​​

Cxuô zangv ntông nox txir lo nênhs Môngz chos shơư hur vangx cax phê chia sâu cxangz nhiax txas

​​​​​​

Tix lâul Hangv A Six tưz đâux tư zuôr yêz công nông pangz mangx uô nox uô hâuk

A Trư

427
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.