Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tax đrăngs blêx “chơưv yeiz” nhoz xar Đăk Wer

05/03/2020 10:22 G3T+7

Shông 2010, uô trơưs tsangz cxênhx đamv bov an sinh kôngz lông tsuô tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) tsov cưv krêz muôx jê 5 ha angr lax chos blêx tsuô pêx xinhv jos Bu N’đóh.

Siz shơư pênhr ntơưv ntâu tsangz cxênhx, jưs anr pangz tsôngv box, cxuô cxênhx, nganhx trôngx qơư tưz đâux tư uô cưx đêx lus hur lax; pangz nôngz, qir mfông, tsưr ziv tu… tsuô tsôngv box. Năng suât blêx lax nhoz xar Đăk Wer lo 5 - 7 puô cir/sox; ntâu chuôz zis tsinhv lo yangx 8 puô cir/sox. Li ntơư, jê 10 shông đhâu, 46 tsêr minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư ntơưv hnuôr tưz muôx txâus blêx hnox, tsi mangl yeiz plăngz cheix tangs mor.

Tsôngv box M’nông chos nôngz blêx Nhis ưu 838

Pêx xinhv jos Bu N’đoh tu chiv blêx ntux cuz

Cưx đêx đrăngs lax jông tso lo đêx zênhx nzênhv lus hur lax tsuô pux tuz nhuôs

Bình Nhi

503
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.