Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndrênh ba lŏ “n’sĭt phe sông” ta xă Dak Wer

05/03/2020 10:22 G3T+7

Năm 2010, pah kan nau kan gơi gĕh tŏng phe sông tâm bon lan bu nong iê bu nuyh, xă Dak Wer (Dak R’lâp) ndâk tâ kan muih săr dăch tât 5 hec ta gơi bu nuyh bon lan ta bon Bu N’đoh tăm ba lŏ.

Tâm r’nglăp prăk kơl dơi kơl bơh ăp ndơ kan, ntil nau kan kơl bon lan, ăp n’gâng kan, ntŭk kan bri dak ma bon lan lĕ bư bong dak hoch, bư nglau n’gân dak, kơl r’nih tăm, phân sui, ntĭm kĩ thuật mât mray ba lŏ… ma bu nuyh bon lan. Ba lŏ jêh rek ta xă Dak Wer gĕh ntơm 5 – 7 tạ du sào, gĕh r’năk tât 8 tạ du ào. Yor nĕ, dăch tât 10 năm lĕ lăn, 46 r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh ta aơ lĕ gĕh phe sông, mô hôm gĕh ji ngot tâm yăn prăng.

Bu nuyh Bu Nong tăm ba lŏ Nhị ưu 838

Bu nuyh bon lan lan Bu N’đoh mât mray ba lŏ yăn prăng

Bong dak hoch dơi bri dak kơl bư gơi gĕh dak dŏng tŏ ma ba lŏ bu nuyh bon lan

Bình Nhi

504
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.