Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor vangx tênhr zuz txus cheix uô hnox

12/12/2019 14:13 G12T+7

Luz six nhôngl hnuôr, ntâu vangx tênhr zuz jâuz nhoz ntâu trôngx qơư tangz tov môngs tsuô cheix tênhr zuz.

Shông hnuôr, phuôz chuô zôngx ziv, chor tsêr vangx chos jâuz tưz bangx cxix cxuô ntâu zangv pangz mangx tsuô pux tuz nhuôs xưs li: Jâuz krưr, sup lơ, điz kuôr tsuôs, điz az, đok trăngs..., muôx nôngz nhôngl hluz txix 25-45 hnuz. Iz făngz, cxuô zangv jâuz hnox blôngx lur nôngz nhôngl xưs li: Xax lach, caiv thaov, caiv thiax, caiv kangz jiz, jâuz kas... tưz lo chor vangx tênhr zuz sănr sangx chia pangz mangx pêx xinhv uô hnox, pangz tsuô hur jas Tsaz Nguên đanr.

Vangx tênhr zuz nhoz jos Thuâns Lơis, xar Thuâns Hanhs (Đăk Song) muôx cxix cxuô hnôngz jâuz xưs li: Jâuz krưr, txir lưs suôr, đik kuôr tsuôk...

Nênhs kôngz phươngx Nghiar Phur (Gia Nghiar) chos siz txuôl nta cxuô zangv jâuz lur nôngz nhôngl chia cxangz thu nhâps

Vangx tênhr zuz jâuz ntơưv chuôz zis tix lâul Ngô Xuân Haiv, tuv tiz nênhs đrôngl 3, phươngx Nghiar Phur (Gia Nghiar) tsinhr pangz txâus nhu câux ntơưv pêx xinhv

Mai Anh

390
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.