Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Kplang trâu saz uô nox uô hâuk, iz trux hlang đhâu pluôs

14/11/2019 10:25 G11T+7

Jos Kplang, xar Quangv Phur (Krông Nô) nhis nuôr muôx 135 tsêr, 567 tus nênhs, tsôngv box Ê đê muôx li 70%. Jos muôx jê 100 ha angr uô nox; hur ntơư muôx 35 ha angr lax chos 2 chiv blêx/shông, yangx 50 ha cax phê, ntông nox txir haz ntâu zangv kôngz xưs li poz cưs, kos laz...

Zos gruôl uô nox cênhz uô trơưs khoa hocx cir thuôx, cxangz nôngz kôngz tsax yaz hlôngr chor nôngz kuz mas năng suât cxuô zangv kôngz lông ziv hnuz ziv cxangz nde so li thâuv ntêx. Luz nênhx pêx xinhv ntơưv nuôr ziv hnuz ziv truôx haz phuôv tsangr. Sâu fênhx đrăngz lo muôx li 40 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Jos muôx 35 ha angr lax uô lo 2 chiv/shông, sâu lo 4 puô cir/sox

Pêx xinhv hur jos hlang tsuô cheix sâu cax phê

Nênhs kôngz hur jos hlôngr chor nôngz cax phê kuz chia chos nôngz xanh lunx, TR9...

Minh Huyền

496
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.