Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Kplang nsrôih pah kan bư mir jan ba, lơ nar lơ trŭnh rêh o-ach

14/11/2019 10:25 G11T+7

Bôn Kplang, xă Quảng Phú (Krông Nô) abaơ gĕh 135 r’năk, 567 bu nuyh, bu nuyh R’đe rêh gĕh tâm 70% r’noh bu nuyh. Bon gĕh dăch tât 100 hec ta neh bư mir jan ba; tâm nĕ gĕh 35 hec ta neh tăm ba lŏ 2 yăn du năm, lơ 50 hec ta ca phê, tơm tăm sa play n’hanh tuh vanh gĕh mbo, bum prŭm…

Yor nsrôih pah kan tĕng nau ntĭm khoa học kĩ thuật, dŏng tơm tăm mhe gơi r’gâl tơm tăm ơm nĕ ăp ntil tơm tăm play âk ngăn đah tơm tăm sa ơm, Nau rêh bu nuyh bon lan ta aơ lơ nar lơ đăp mpăn n’hanh hao. Gĕh n’sĭt r’noh prăk du huê bu nuyh kan tâm 40 r’keh du năm.

Bon gĕh 35 hec ta neh tăm ba lŏ 2 yăn du năm, jêh rek gĕh n’sĭt tât 4 tạ du sào

Bu nuyh bon lan tâm bon dôl lăp yăn pĕ play ca phê

Bu nuyh bon lan tâm bon r’gâl tơm ca phê tăm ơm gơi tăm tay tơm ca phê ndrêh dêh, TR9…

Minh Huyền

616
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.