Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Buôn Kplang tích cực lao động sản xuất, từng bước thoát nghèo

14/11/2019 10:25 G11T+7

Buôn Kplang, xã Quảng Phú (Krông Nô) hiện có 135 hộ, 567 khẩu, đồng bào Ê đê chiếm khoảng 70%. Buôn có gần 100 ha đất sản xuất nông nghiệp; trong đó có 35 ha đất ruộng cấy 2 vụ lúa/năm, hơn 50 ha cà phê, cây ăn trái và nhiều loại hoa màu như ngô, khoai...

Nhờ cần cù lao động cùng với sự áp dụng kỹ thuật, bổ sung cây con giống mới thay thế các giống cũ nên năng suất các loại cây trồng ngày càng tăng lên so với trước. Cuộc sống của người dân nơi đây đang ngày càng ổn định và phát triển. Thu nhập bình quân đạt khoảng 40 triệu đồng/người/năm.

Buôn có 35 ha đất ruộng làm được 2 vụ/năm, năng suât đặt 4 tạ/sào

Người dân trong buôn bước vào vụ thu hoạch cà phê

Nông dân trong buôn thay thế các giống cà phê cũ bằng giống xanh lùn, TR9...

Minh Huyền

617
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.